cPNI

Clinical Psycho Neuro Immunology

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg.

Het menselijk immuunsysteem is als een levensverzekering; als die uitbetaalt is het te laat.

Wat je niet doodt, maakt je sterker.

Clinical Psycho Neuro Immunology (cPNI) is een leefstijlgeneeskunde, wetenschap, filosofie, ook wel moderne geneeskunde genoemd. Die zich richt op het behandelen van de oorzaken van klachten door het zoeken naar de werkingsmechanismen die achter de symptomen schuilen en die te beïnvloeden met gerichte leefstijlmaatregelen. Denk daarbij vooral aan veranderingen in de voeding, beweging, ontspanning, slaap en het bioritme, aangevuld met supplementen en oefeningen.

Deze wetenschap legt alle relaties en samenwerkingsverbanden tussen diverse systemen en organen in ons lichaam bloot. Het stelt vast wat de onderlinge wisselwerkingen zijn tussen onze hormonen, het afweersysteem en het brein en perifere zenuwstelsel.

In een gezond lijf wordt energie evenwichtig verdeeld en zijn alle cellen, weefsels en organen om de beurt actief om hun werk te doen. Er is sprake van een evenwichtige verdeling van energie (calorieverbruik). Dit noemen we homeostase.

Wanneer iemand chronische symptomen ontwikkelt, is dat een teken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in deze energieverdeling. Het lichaam slaagt er niet goed meer in het gezonde evenwicht te vinden.

Na een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Om door middel van deze leefstijlinterventie het lichaam weer in een gezond evenwicht terug te brengen en te behouden.

Aanmelden voor de SevenDees nieuwsbrief