Leefstijlgeneeskunde kPNI

Wat is Leefstijlgeneeskunde kPNI?
Klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI) is een leefstijlgeneeskunde die zich richt op het behandelen van de oorzaken van klachten door het zoeken naar de werkingsmechanismen die achter de symptomen schuilen en die te beïnvloeden met gerichte leefstijlmaatregelen.

kPNI verbindt alle wetenschappelijke en medische disciplines, waaronder psychologie, neurologie, endrocrienologie, immunologie, (epi)genetica, farmacologie, enzovoorts om een mensgerichte therapie mogelijk te vormen. Al deze voorgenoemde gebieden hebben een relatie met elkaar en effect op menselijk gedrag en gezondheid.

Denk daarbij vooral aan veranderingen in de voeding, beweging, ontspanning, slaap en het bioritme, aangevuld met supplementen en oefeningen.

De leefstijlgeneeskunde kPNI legt alle relaties en samenwerkingsverbanden tussen diverse systemen en organen in ons lichaam bloot. Het stelt vast wat de onderlinge wisselwerkingen zijn tussen onze hormonen, het afweersysteem en het brein en perifere zenuwstelsel.

In een gezond lijf wordt energie evenwichtig verdeeld en zijn alle cellen, weefsels en organen om de beurt actief om hun werk te doen. Er is sprake van een evenwichtige verdeling van energie (calorieverbruik). Dit noemen we homeostase.

Wanneer iemand chronische symptomen ontwikkelt, is dat een teken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in deze energieverdeling. Het lichaam slaagt er niet goed meer in het gezonde evenwicht te vinden.

Als therapeut stel ik een behandelplan op. Uiteraard na een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek. Het doel is om met behulp van leefstijlaanpassingen het lichaam weer in het gezonde evenwicht te krijgen en de klachten te verhelpen.

Aanmelden voor de SevenDees nieuwsbrief