Wilt U inzicht krijgen in hoe het met uw energie huishouding is gesteld, dan kan dat bij SevenDees Energy met een prognos gezondheidstest.

De Prognos meting is een Computer-Analyse-systeem voor de gezondheid.
Een unieke combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse logica, door middel van acupunctuur.

Het systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoringen hebben, waardoor die ontstaan zijn en waarmee deze verstoringen te verhelpen zijn.

Het doel is oorzaken van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden. Behalve curatief ook preventief inzetbaar, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, ter voorkoming van klachten en om ziekteverzuim terug te dringen.

Door middel van 15 verschillende Diagnose-Frequentie-Spectra wordt vastgesteld wat de oorzaak is van een bestaande meridiaanstoring.

Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn: Virussen, bacteriën, schimmels en sporen, parasieten, toxische stoffen, resten van doorgemaakte ziekten, overgeërfde verstoringen( miasmen), erfelijke factoren, geopathie, elektrosmog, tekorten aan vitaminen/mineralen/vetzuren, storende littekens, mechanische blokkeringen(wervelkolom), hormonen, enzymen, gebit, emoties en psyche(niet te onderschatten), immuunsysteem, hersenkernen.

Vervolgens wordt dit in een overzichtelijk diagram weergegeven. Gemiddeld en per meridiaan wordt bepaald welke oorzaak invloed heeft en hoeveel. Door middel van Vital-Frequenties wordt vastgesteld per oorzaak categorie, welk therapie-middelen het beste resultaat geven. Dit wordt ook weer in een overzichtelijk diagram weergegeven. Na een aantal weken wordt u opnieuw volgens deze procedure gemeten en bepalen we op dezelfde wijze hoe de therapie moet worden voortgezet. Het doel

van het systeem is in een aantal behandelingen de belangrijkste oorzaken en blokkeringen te elimineren.

De kosten voor deze Prognosmeting bedragen € 145,00 en duurt ongeveer 90 minuten in tijd. De kosten van homeopatische druppels en voedingssupplementen zijn niet inbegrepen.

Download het Anamnese formulier Gezondheidscentrum SevenDees APK consult

Breng dit ingevulde formulier mee bij het eerste consult.