Voor elke werknemer is de situatie anders. Zo ook voor de werkgever die de werknemer een traject aanbiedt.

In 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd. Sindsdien bent u als werkgever verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Zo ook voor de verzuimbegeleiding en de reintegratie van verzuimende werknemers. Werknemers worden verplicht aan de begeleiding en reintegratie mee te werken en een plan van aanpak op te stellen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Ons programma SevenDees Energy zorgt ervoor dat uw medewerkers na het belastbaarheid onderzoek en na de Prognos Gezondheidstest aan hun herstel en opbouw van energie kunnen re-integreren. Waar kijken we o.a. naar: belasting, belastbaarheid, inspannen/ontspanning, herstel, diagnose diepere oorzaak klacht ( denk aan o.a. psyche /emoties, trauma’s, (stress) hormonen, vervuiling op celniveau.

Ik ben ervan overtuigd dat zo snel mogelijk behandeling moet plaatsvinden om een langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Immers, hoe langer men thuis zit, hoe complexer het re-integreren vaak wordt.

Preventie verdient de voorkeur, hierbij wordt gedacht aan individuele begeleiding, gericht op reflectie, levensstijl, persoonlijke prioriteiten, en door stil te staan waarmee met bezig is, grenzen stellen.

Wanneer u als werkgever een brug kan slaan tussen een gezonde werknemer, een gezond bedrijf en een gezonde loopbaan, zullen uw werknemers er niet alleen prettig werken, ook zal er sterk preventief opgetreden worden tegen burnout.

Zo bereikt de werkende mens een gezonde balans tussen werk en privé, en kan uw organisatie optimaal presteren met gemotiveerde werknemers.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 13 procent van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-outklachten.

Zestig procent van de Nederlandse beroepsbevolking klaagt over stress. Stress op zichzelf is niet schadelijk het moet gezien worden als een positieve spanning die het mensen mogelijk maakt om onder druk te presteren. Het wordt echter pas problematisch wanneer tussen perioden van stress geen voldoende tijd voor herstel aanwezig is. Zo wordt steeds meer toegewerkt naar een syndroom dat een grote impact op het leven heeft, namelijk burnout.

Burnout en andere stressgerelateerde klachten zijn de oorzaak van ongeveer eenderde van het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid. Een op de tien werkende Nederlanders kampt momenteel met gevoelens van burnout.

Wanneer er samengewerkt wordt met andere bedrijven wordt het tarief aangepast

Maak vrijblijvend een afspraak zodat we samen het juiste traject kunnen samenstellen voor uw werknemer.

Onderzoek Burn-out en beweging

In samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) hebben wij mensen met chronische vermoeidheid en/of mensen met een burn-out onderzocht, om hun belastbaarheid te verhogen zonder dat men daarbij over hun grenzen gaan. Dit programma begon met een nulmeting, inspanningstest, en deze werden na 6, 12 en 18 weken herhaald.

Onderzoek burnout bewegingsmethodeUit onderzoek bleek dat zowel de belastbaarheid, als de belasting toegenomen was. Dit werd o.a. gemeten met de volgende parameters; nl hartslag, adempatroon, ademfrequentie, teugvolume, hartslagvariabiliteit en belastbaarheid(wattage). Ook op het mentale vlak is men “sterker”geworden. En is de mate van rust, ontspanning en herstel toegenomen.