Hoe ziet SevenDees Energy’s werkwijze er uit

Onze methode gaat ervan uit dat ieder lichaam trainbaar is, zolang de fysieke grenzen in acht worden genomen en de doelstellingen realistisch zijn. Die fysieke grenzen kunnen worden getest met een meetopstelling die in eigen beheer is ontwikkeld. (N.B. voor chronisch vermoeide patiënten: er hoeft maar een beperkte inspanning te worden geleverd om een goed meetresultaat te verkrijgen.)

Na het vaststellen van doelstellingen en grenzen, stellen wij een trainingsschema op waarin nauwkeurig wordt aangegeven hoe lang en op welk inspanningsniveau er zal worden getraind. Dat inspanningsniveau is begrensd door de in de meting verkregen hartslagwaarden. Tijdens de trainingen moet de cliënt deze waarden goed in de gaten houden met behulp van een hartslagmeter-horloge. In het algemeen adviseren wij drie trainingen per week, zodat er ook ruim voldoende tijd voor rust en herstel van het lichaam overblijft.

Het trainingsprogramma wordt in de regel elke zes weken geëvalueerd en bijgesteld. In principe maakt het niet uit, waar de training wordt uitgevoerd, maar in verband met de aanwezige apparatuur en tussentijdse evaluatie, heeft het de voorkeur, de trainingen zo veel mogelijk bij SevenDees Energy uit te voeren.

Wij bieden voor chronisch vermoeide cliënten een ademhalingsinstructie aan.

Wanneer de cliënt beter bekend is geraakt met de methode, is het mogelijk om de frequentie van de trainingen bij SevenDees Energy te verlagen.

Intake en Co2ntrol test

Voordat we kunnen bepalen op welke hartslag je kunt trainen, nemen we eerst een anamnese oftewel een intakegesprek af. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk waarvoor men komt en welke klachten men heeft.

Daarbij worden er in rust een aantal parameters gemeten, zoals hartslag, ademhaling, ademhalingspatroon, verhouding in- en uitademingstijd, zuurstofsaturatie, gewicht, vet percentage en hartslagvariabiliteit.

Nu volgt de inspanningstest waarbij naast de bovengenoemde parameters ook het omslagpunt /anaëorobe threshold en VO2 MAX en Wattage /Vermogen(Belasting cq belastbaarheid wordt gemeten.

Wanneer de inspanningstest klaar is, wordt het herstellend vermogen in kaart gebracht. Na alle metingen worden de testuitslagen verwerkt, waarna we samen kijken naar de beste aanpak voor de beste resultaten.

Aanmelden voor de SevenDees nieuwsbrief