Sportmassages voor het verbeteren van de gezondheid

Bij een sportmassage worden maatregelen getroffen ter verbetering van uw conditie (gezondheid) en ter voorkoming, vermindering of herhaling van blessures.

Sportmassage is voor iedereen
Of je nu intensief sport of niet.
Of je nu recreatief sport of op een hoger niveau.
Of je nu fietst als sport of hobby, of om naar je werk te komen.

Bewegen doen we allemaal, de hele dag door.

Sportmassage stimuleert de doorbloeding, verbetert de stofwisseling en doordat afvalstoffen beter worden afgevoerd, werk je aan je herstel. Het heeft een gunstig effect op het zelfgenezend vermogen van je lichaam en is dus goed voor iedereen.

Een regelmatige massage als onderhoud voorkomt blessures, houdt je lichaam in conditie en werkt dus preventief.

Welke behandeling

De maatregelen die de sportmasseur treft zijn masseren, tapen en bandageren, informeren en adviseren, en zorg verlenen bij acuut sportletsel (EHBSO=Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken)

Werkwijze

Voordat een behandelplan kan worden opgesteld zal eerst de nodige informatie worden verzameld, uit bijvoorbeeld een intakegesprek en functietesten.

SPORTVERZORGING

Intake
Bij de eerste kennismaking vindt een intakegesprek (anamnese) plaats. Hierin wordt duidelijk met welk doel en verwachtingen je bent gekomen.

Onderzoek/ Functietesten
Door middel van het beroeps– en sportspecifiek wordt onderzocht wat de invloed is van het sporten /bewegen op jouw lichaam. Deze invloed kan een aantasting van het lichaam zijn die door het lichaam zelf hersteld kan worden of waar de sportmasseur voor versnelling van herstel kan zorgen. Dit kunnen ook mogelijke insluipende of al bestaande blessures zijn.

Behandelplan
Aan de hand van de verkregen informatie wordt een behandelplan opgesteld. In overleg met je arts en of fysiotherapeut kan het behandelplan nog worden aangepast. Wanneer er een diagnose moet worden gesteld, kan in het belang van je behandeling, je door– of teruggewezen worden naar je arts, fysiotherapeut of specialist.

EHBSO
Een onderdeel van de sportverzorging is EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken). Bij een acuut sportletsel wordt de cliënt kort onderzocht om na te gaan wat het letsel is en wat de plaats van het letsel is.
SevenDees Energy beschikt over het diploma reanimatie.

Zoals bij elke behandeling of massage, heeft het lichaam de tijd nodig zich aan te passen aan de nieuwe balans.

Néém daarvoor dan ook de tijd en de rust, zodat je ook erna, van je behandeling of je massage het meeste profijt hebt.

Drink altijd voldoende water na de massages om de afvoer van de afvalstoffen te bevorderen.

Er kunnen redenen zijn om geen behandeling te geven, bijvoorbeeld bij de zogenaamde contra-indicaties. Het is raadzaam om bij twijfel eerst met je huisarts, behandeld arts, of je fysiotherapeut te overleggen.