Klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Robert Ader (psycholoog), David Felten (neurowetenschapper) en Nicholas Cohen (immunoloog) waren de eerste wetenschappers die aantoonden dat er een interactie is tussen de psyche, het zenuwstelsel en immuunsysteem. Zij zijn de grondleggers van de Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (PNI)

De klinische PNI (kPNI) ofwel klinische Psycho-Neuro-Immunologie houdt zich bezig met de toepassing van PNI in de praktijk. kPNI is een interdisciplinaire gezondheidswetenschap die de kennis van verschillende wetenschappen integreert en opzoek gaat naar de oorzaak van chronische ziektebeelden. Een kPNI therapeut ziet het lichaam als een geheel en niet als verschillende losse delen. Belangrijk is dat de oorzaak wordt aangepakt en niet alleen de symptomen bestreden worden, zoals veelal het geval is in de westerse, reguliere geneeskunde.

Vakgebieden die de Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) met elkaar verbindt zijn:

  • Psychologie

  • Neurologie

  • Endocrienologie

  • Immunologie

  • Sociologie
  • Fysiologie & biochemie

  • Genetica en Epigenetica

  • Evolutieleer

kPNI Therapie

Chronische klachten ontstaan niet van de een op de andere dag, maar dit is een geleidelijk proces over de jaren heen. Dit proces noemen we binnen de kPNI ‘de film’ van iemands leven. De huidige klacht(en) of aandoening(en) zijn dan als het ware een “foto”, een momentopname. De oplossing ligt dus in het behandelen van de “film” achter de foto.

Door middel van een uitgebreide anamnese wordt samen met de cliënt ‘de film’ in kaart gebracht en wordt duidelijk hoe de huidige klachten zijn ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een probleem uit het verleden de oorzaak zijn van de start van de huidige klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vele vormen van onopgeloste stress, negatieve gedachten, slechte jeugd, een trauma of een bacteriële of virale belasting.

Werkingsmechanismen

Centraal in de kPNI therapie staat het in kaart brengen van de verstoorde werkingsmechanismen (lichaamsfuncties) die ten grondslag liggen aan de chronische klachten. Denk hierbij aan laaggradige ontsteking, insuline resistentie, cortisol resistentie of ‘lekke’ barrières. Factoren die invloed hebben op deze werkingsmechanismen zijn o.a.; omgeving, psychosociale factoren, emotionele factoren, stress, beweging, voeding, bioritme, slaap, bacteriën en andere ziekteverwekkers. Door verbanden te leggen tussen deze factoren en de werkingsmechanismen komen de oorzaken van chronische ziektebeelden in beeld en kan gestart worden met de interventies om de dieper liggende oorzaak aan te pakken.

kPNI-interventies zijn gericht op het herstellen van verstoorde werkingsmechanismen. Met behulp van voeding, beweging, gedragsaanpassing en leefstijl. De interventies zijn natuurlijk, maar wel volledig wetenschappelijk onderbouwd. Voedingssupplementen, fytotherapeutica (kruiden e.d.) en andere natuurlijke middelen kunnen ter ondersteuning worden ingezet.

Het symptoom is nooit het échte probleem

In het menselijk lichaam is er continu interactie aan de gang tussen het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het hormonaal systeem, de psyche, etc. Deze interacties zijn werkingsmechanismen die het lichaam gebruikt als overlevingsstrategie bij een onopgeloste wonde. Net deze verstoorde werkingsmechanismen brengen we in kaart: laaggradige ontsteking, insulineresistentie, cortisolresistentie. Want, als deze werkingsmechanismen niet tijdig uitgezet worden, kan dit leiden tot chronische ziektes zoals CVS, burn-out, hernia’s, auto immuunziektes, depressies, en vele andere aandoeningen.

Verwacht het onverwachte

Er bestaat geen standaard behandeling; het is altijd anders. Waar traditionele therapeuten de klacht behandelen, doen wij het andersom: we behandelen wie jìj bent, met jouw klacht. De klinische psycho-neuro-immunologie zal je nieuwe inzichten aanreiken om terug controle te krijgen over jouw leven en jouw gezondheid. Een kleine verandering in lifestyle, voeding, beweging maakt vaak een groot verschil…. Zou bijvoorbeeld 5 keer per dag eten dan toch iets te maken hebben met chronische lage rugpijn en een burn-out?

Deep Learning

‘Deep learning’ speelt een belangrijke rol in de kPNI behandeling. Wanneer je niet weet hoe het komt dat je hebt wat je hebt, is het moeilijk om het op te lossen. Het exact begrijpen van je klacht en de wetenschappelijke onderbouwing van de oplossing zorgen voor inzicht en rust geeft aan ons immuunsysteem, de stressassen en de hersenen. En zijn een belangrijke stap in het helingsproces.  Tijdens het consult zal ik na een uitgebreide anamnese uitleggen welke werkingsmechanismen verstoord zijn en waarom. Hieruit vloeit een plan van aanpak uit om de verstoringen te behandelen.

‘De klinische psycho-neuro-immunologie zal je nieuwe inzichten aanreiken om terug controle te krijgen over jouw leven en jouw gezondheid’. Een nieuwe kijk op leefstijl geneeskunde, die de mens als een holistisch wezen benaderd, vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Wil je een afspraak maken, neem dan contact op via onderstaand formulier.

Contact

Aanmelden voor de SevenDees nieuwsbrief