De boodschap van water

Wij bestaan als mens voor 75% uit water. Het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen.

Water is een essentieel element voor alle functies in ons lichaam, zo ook bij planten en dieren. Over het algemeen staan we alleen maar stil bij of lijken we belang te hechten aan de transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie- en informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel. Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol, wat door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend. Water wordt alleen op zijn chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht. Tenslotte bestaan wij. als mens, voor 75% uit water.

Wetenschappelijke kennis

De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijke, dierlijk, en plantaardige lichaam staat pas in de kinderschoenen. Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intracellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Voornamelijk het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert eveneens als basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel.

Transport van voeding en afvalstoffen

Transport van voeding en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

Voor meer informatie over de diverse producten bel 06-53717056

Aanmelden voor de SevenDees nieuwsbrief