De kracht van water

Ons lichaam bestaat voor ruim 70% uit water! Dan is het logisch dat de kwaliteit van het water dat we dagelijks drinken van grote invloed is op onze gezondheid. Dit water wordt immers opgenomen in alle delen van ons lichaam. Water bezit enkele essentiële kenmerken, welke voor onze gezondheid van cruciaal belang zijn. Echter, door milieu en andere invloeden is het water dat wij drinken energetisch “dood” en ook op een bepaalde manier nog steeds vervuild. Wanneer wij meer aandacht besteden aan het water dat wij drinken, dan komt dat onze gezondheid zeer sterk ten goede.

Hoe dynamischer je evenwicht, hoe sterker je basis.
Gezond water is van levensbelang.

We staan er in de Westerse wereld niet iedere dag bij stil, omdat we er vanuit gaan dat het water uit de kraan fris, schoon en zuiver is en dus gezond voor mensen, planten en dieren. De werkelijkheid ligt echter genuanceerder. Het water dat via het waterleidingnet of via eigen bron beschikbaar komt, is opgepompt uit de bodem of gewonnen uit oppervlaktewater, waarna het wordt gezuiverd. Het zuiveringsproces haalt vervuilende stoffen zo goed mogelijk uit het water. Desondanks blijft dit gezuiverde water belast, omdat de stoffen die er uit gehaald zijn de oorspronkelijke structuur van het water hebben aangetast.

Elke stof heeft namelijk zijn eigen trillingsfrequentie. Dat geldt voor water, maar ook voor andere stoffen. Omdat water de eigenschap bezit dat het trillingen overneemt, verandert de structuur van het water door de trillingen van andere stoffen die er in terechtkomen. Het water heeft daarna niet meer haar eigen authentieke trilling, maar dat van de stoffen die er in opgelost zijn. Het gevolg is laag vitaal water met bijwerkingen.

Omdat mensen, planten en dieren voor het grootste deel uit water bestaan, reageren ze sterk op de trillingen van het water. Door alleen de vervuilende stoffen bij het zuiveringsproces uit het water te halen en niet de ongezonde trilling, zullen wij mensen, planten en dieren op het gezuiverde water reageren alsof het nog belast is met de vervuilende stoffen. Bovendien nemen we de minder gezonde trilling over. We worden zelf ook minder vitaal, wat zich vertaalt in een afname van de weerstand. Daardoor zijn wij mensen, planten en dieren vatbaarder voor invloeden van buitenaf zoals ziektes, allergieën, bacteriën, virussen en schimmels.

Deze negatieve cirkel kan doorbroken worden door water te vitaliseren. Dit kan eenvoudig door het plaatsen van een SevenDees Vitaliser® op onze watersystemen. Een SevenDees Vitaliser® zorgt er namelijk voor dat het water weer haar natuurlijke trilling terugkrijgt, waardoor de molecuulstructuur herstelt. Wij mensen, planten en dieren reageren daar direct op en worden zelf ook weer vitaler. Het gevolg is dat we minder gezondheidsproblemen hebben en ziekte en uitval bij planten en dieren vermindert.

Het geheugen van water

Experimenteel onderzoek laat zien dat water niet alleen maar een scheikundige formule is. Water is een energie met een geheugen. Een energie die vrij moet kunnen stromen, waarbij het water niet aan vitaliteit inboet. Sterker nog, de weg naar gezondheid en naar een schoon milieu loopt via het geheim van water.

Water is in staat informatie op te slaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door waterzuivering volledig zijn verwijderd, vóór en ná de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen. Deze trillingen blijken precies toegekend te kunnen worden aan die stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden.

Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren. Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen en groei van planten.

Geopatisch belast water

Elke materie heeft dus een specifieke trillingsfrequentie en hiermee dus ook elk orgaan, elke lichaamscel, maar ook alle stoffen en materialen (bijvoorbeeld medicijnen). Als je, met de wetenschap dat water een geheugen heeft, ziet hoeveel medicijnen er gebruikt worden (en uiteindelijk in het rioolwater terecht komen), kun je op je klompen aanvoelen dat dit een groot probleem aan het worden is.

Maar wat gebeurt er eigenlijk met dit rioolwater? Dit wordt via leidingen naar de rioolzuivering getransporteerd en daar gezuiverd. Tijdens dit transport verslechtert de kwaliteit van het rioolwater sterk. Anaërobe omstandigheden zorgen voor een sterke toename van o.a. virussen waardoor de zuiveringsinstallatie extra wordt belast. Na het zuiveringsproces ziet het water er op het eerste gezicht weer schoon uit en wordt het water geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem geïnjecteerd. Niets aan de hand dus zo lijkt het… Onderzoekers hebben inmiddels aangetoond dat er wel degelijk iets aan de hand is met deze manier van werken. Het bleek namelijk dat voor en na de zuivering van het rioolwater zich dezelfde trillingsfrequenties van
bepaalde medicijnen lieten meten. Daarmee werd aangetoond dat water een geheugen heeft. Het betekent echter ook dat nadat het gezuiverde rioolwater geloosd is, het grondwater en/of oppervlakte water ook deze frequenties overnemen. Als kilometers verderop weer water uit de bodem gepompt wordt, blijkt dat ook in dit water diezelfde frequenties voorkomen. Dit heeft ernstige gevolgen voor mens en dier, aangezien het lichaam hierop reageert. Hieruit blijkt dat vitaliseren van effluent water van levensbelang is.

Zwolse Courant 10 augustus 2004

Dit betreft echter maar één stof. Met de wetenschap wat er allemaal nog meer aan verkeerde informatie in het drinkwater zit, is het wel duidelijk dat dit gegeven grote invloed heeft op de gezondheid. Realiseert u zich maar eens hoeveel elektriciteitskabels, en telefoonverbindingen de drinkwaterleiding passeren voordat het water uw woning binnenkomt.

De boodschap van water

Water is een essentieel element voor alle functies in ons lichaam, zo ook bij planten en dieren. Over het algemeen staan we alleen maar stil bij of lijken we belang te hechten aan de transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie- en informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk
niveau, van orgaan tot cel. Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol, wat door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend. Water wordt alleen op zijn chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht.

De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijke, dierlijk, en plantaardige lichaam staat pas in de kinderschoenen. Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intracellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Voornamelijk het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert eveneens als basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel.

Transport van voeding en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

Voor meer informatie over de diverse producten bel 06-53717056

Alle materie op aarde trilt, de moleculen en atomen bewegen en zorgen voor die trilling. Door die trillingen voelen bepaalde stoffen hard of zacht, koud of warm, smaken ze lekker of ruiken ze goed. Ons lichaam pakt alle trillingen op. Doordat ze als zodanig onzichtbaar zijn, zijn we ons er niet dagelijks van bewust.

Ook het water dat we drinken en de lucht die we inademen hebben een trilling. Water is misschien wel de meest bijzondere stof op aarde. Het heeft eigenschappen die nog bij geen enkele andere stof zijn gevonden. Zo is water de enige stof die lichter wordt als het bevriest. IJs blijft drijven op water. En water is ook in staat om trillingen te onthouden. Onder de microscoop blijkt water in zijn structuur sterk te reageren op de trilling van andere stoffen, ook de trilling die elektronische straling afgeeft.

Doordat ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat, dat zich in al onze cellen uitwaaiert, zijn we extreem gevoelig voor het water dat we binnen krijgen. Dat komt via drinkwater, maar ook via vochtrijk voedsel. Het is daarom zo belangrijk dat we gezond voedsel nemen en vooral, goed water drinken.

Het drinkwater dat we in Nederland hebben, is aanzienlijk beter dan in veel andere delen van de wereld. Tegelijk kan het nog sterk verbeterd worden. Uit foto’s blijkt dat de mineralen in ons drinkwater veelal geklonterd zijn en in hoekige vormen georganiseerd zijn. Dat komt doordat ons water onderweg belast wordt met elektrosmog en de resten van gifstoffen die niet gefilterd konden worden. Bovendien bevat het nog trillingen van stoffen die wél gefilterd zijn. Filteren maakt daarom het water niet vitaal.

Onze vitalisers reorganiseren het water dat er langs stroomt. Het zorgt dat het water weer smaakt en zacht is als bronwater. En maakt het vrij van schadelijke trillingen. Daardoor maakt de vitaliser ons weerbaarder tegen de kwalijke gevolgen van straling. We worden namelijk steeds meer omringd door zendmasten, elektrische apparaten, mobiele telefoons, magnetrons en computers. Die verspreiden straling (elektrosmog), waardoor ons lichaam beïnvloed wordt.

Water uit uw waterleiding neemt die negatieve stralingen ook op. Onze vitalisers helpen u weerbaar te maken voor deze negatieve invloeden.

In het Leliveld laboratorium worden de vitalisers gemaakt. Daarbij wordt de intermoleculaire ruimte van de vitaliser op de juiste trilling gebracht, zodat het water die zal overnemen.

Hetzelfde principe geldt voor de luchtvitalisers.

Er worden geen stoffen aan water of lucht toegevoegd en de vitalisers hebben geen onderhoud nodig. Ze slijten niet noemenswaardig. De kosten zijn daarom in de loop van de jaren per liter water te verwaarlozen. De waarde van de vitaliser voor u en de uwen is echter onbetaalbaar.

Onze grote watervitalisers worden in uw waterleiding geplaatst. Hij heeft meer dan voldoende kracht om al het water dat er langs stroomt te reorganiseren, zodat het vitaal uit al uw kranen komt en in uw cv-installatie kan worden gebruikt. De vitaliser voegt niets toe aan het water,
maar plaatst de moleculen in hun natuurlijke vorm. Daardoor wordt het weer “als gletsjerwater”. Dat merkt u aan de smaak en de zachtheid.

Kleine vitalisers zijn gemaakt om dranken mee te vitaliseren, op aparte kraan te zetten of om te dragen voor geneeskrachtige werking. De kleine vitalisers zijn ook geschikt om het vitale water zelf eens te ervaren.

Vitale voordelen

De voordelen van vitaal water zijn:

  • Vitaal water heeft een evenwichtige structuur, is dikker en zachter van smaak.
  • Vitaal water helpt het lichaam harmoniseren.
  • Vitaal water zorgt voor een betere opname van vitaminen en mineralen.
  • Vitaal water ondersteunt het immuunsysteem van mens, dier en plant. Dat is belangrijk voor snel herstel.
  • De vitalisers zorgen ervoor dat je beter geaard blijft. Dat je goed de grond onder je voeten ervaart en stevig in je schoenen staat.
  • De vitalisers hebben een reinigende werking. Het bevordert de doorstroming van energie in je lichaam. Hierdoor kom je beter in contact met je eigen energie.

Aanmelden voor de SevenDees nieuwsbrief